Pantbanken Östersund AB

Hur mycket kostar det att låna?


Hur mycket kostar det att låna?

Kostnader under lånets löptid:
Räntan är 3,95% av lånebeloppet per månad (47,4% per år).
Ränta tas ut för påbörjad månad.

Räkneexempel:
Om du lånar 300 kr kostar lånet 11,85 kr i ränta per månad.
Om du lånar 500 kr kostar lånet 19,75 kr i ränta per månad.
Om du lånar 1000 kr kostar lånet 39,50 kr i ränta per månad.
Om du lånar 5000 kr kostar lånet 197,50kr i ränta per månad.

Räntan betalas när du löser eller förlänger ditt lån; inte varje månad.

Uppläggningskostnad/expeditionsavgiften är 50 kr per lån; oavsett lånets storlek. Den betalas vid lånetillfället (även vid omsättning av lån). Om du t.ex. lånar 1000kr går du alltså ut med 950 kr i handen.

Om din pant är skrymmande; t.ex. musikinstrument tar vi ut en förvaringsavgift på 10 kr per månad.

Kostnader efter förfallodagen:
Efter lånets förfallodag ändras förutsättningarna. Under respitmånaderna (månad fem och sex) tar vi, förutom den vanliga räntan, ut en dröjsmålsränta på 2%. Väntar du ända till månad sex tillkommer en förseningsavgift om 50-200 kr.


Nyheter

Facebook
Auktionsvaror

Sök auktionsvaror:
Försäljningsvaror

Sök Försäljningsvaror:
Pantbanken Östersund AB | Tel/Fax: 063 - 51 06 06 | Bankgiro: 402-6357 | Email: info@pantbankenostersund.se