Pantbanken Östersund AB

Hur länge får man låna?


Alla lån läggs upp på 4 månader.

Det betyder att du när som helst kan komma och lösa ut din pant.Du betalar då det kapital du lånat plus den upplupna räntan.
Vill du låna längre tid än 4 månader så kommer du in och betalar den upplupna räntan samt en ny expeditionsavgift på 50:- och så lägger vi upp ett nytt lån på 4 månader.Det betyder att du i princip kan låna hur länge du vill men du måste "förnya" ditt lån var 4:e månad.
Om du inte betalar någon ränta på 6 månader har pantbanken rätt att sälja din pant på auktion.
Nyheter

Facebook
Auktionsvaror

Sök auktionsvaror:
Försäljningsvaror

Sök Försäljningsvaror:
Pantbanken Östersund AB | Tel/Fax: 063 - 51 06 06 | Bankgiro: 402-6357 | Email: info@pantbankenostersund.se