Pantbanken Östersund AB

Vad kan man belåna?


Guldföremål är det vanligaste man lånar på.

Du kan i princip låna på vad som helst som har ett värde den dag pantbanken eventuellt måste sälja din pant på auktion.

RING gärna innan och fråga. Hur mycket du får låna har att göra med hur vi värderar din pant.
Vi värderar din pant, inte dig,vilket innebär att om du eventuellt har någon betalningsanmärkning så påverkar det inte dina möjligheter att låna hos pantbanken
Nyheter

Facebook
Auktionsvaror

Sök auktionsvaror:
Försäljningsvaror

Sök Försäljningsvaror:
Pantbanken Östersund AB | Tel/Fax: 063 - 51 06 06 | Bankgiro: 402-6357 | Email: info@pantbankenostersund.se