Pantbanken Östersund AB

Auktionsvillkor


Observera att det tillkommer 15% i provision på antaget bud!

Varorna läggs ut för budgivning i en till två veckor. Gods kan, i undantagsfall, strykas från listan om låntagaren vill lösa lånet efter att auktionen öppnat.

Lämnat bud är bindande. Om ditt bud är det högsta när auktionen stänger har du förbundit dig att betala inropsbeloppet samt en provision på 15%. Om någon lägger bud inom auktionens sista fem minuter förlängs auktionen i fem minuter tills dess att budgivningen slutar.


När du använder dig av tjänsten maxbud höjs ditt bud enligt följande:

Belopp upp till 5.000kr: 25kr
Belopp upp till 10.000kr: 50kr
Belopp över 10.000kr: 100kr


Budagenten bjuder för din räkning upp till det belopp du angivit. Inropsbeloppet kan alltså bli lägre än ditt maxbud om ingen bjuder emot.

Vid lika bud vinner den budgivare som lagt budet först.

Varan ska betalas inom två dagar efter auktionens stängning. Om varan inte är betald inom en vecka från auktionens stängning förfaller köpet om ej annat överenskommits. Därefter erbjuds varan till budgivaren med det näst högsta budet. Den som inte fullföljer ett köp avstängs från att delta i våra auktioner i framtiden. Vi följer distansköplagen.

Allt gods betalas kontant vid utlämnandet på Färjemansgatan 19 i Östersund. Vi skickar gärna godset till dig efter att du betalat till vårt bankgiro 402-6357. Porto/fraktkostnad tillkommer. En normalförsändelse (GULD)med rekommenderat brev kostar 100kr inom Sverige (varuvärde upp till 5000 kr), och vi samskickar i möjligaste mån.Vid vunnen auktion kontakta oss för fraktpris.

Köpare från andra länder gör en utlandsbetalning till vårt konto. Kontakta oss för IBAN & SWIFT. En kostnad om 60kr tillkommer för köpare utom EU. Vi kan tyvärr inte skicka gods till Norge.

Varubeskrivningarna är utformade med all den omsorg som varit möjlig, men Pantbanken fritar sig från ansvaret för eventuella smärre misstag och även så för uraktlåtenhet att i varje särskilt fall omnämna mindre skador. Allt gods är begagnat och säljs i befintligt skick. Ring till oss om du har fler frågor; vi svarar gärna!

Tjänsten Maxbud är en gratis service och Pantbanken kan inte hållas ansvarig för eventuella fel i detta sammanhang.

Klockor säljs som smycken; ej som tidsmätare. Vi ansvarar inte för verkens exakthet. Många klockor har legat stilla här länge och behöver rengöras invändigt. Vi beskriver funktion utifrån förmåga.
Nyheter

Facebook
Auktionsvaror

Sök auktionsvaror:
Försäljningsvaror

Sök Försäljningsvaror:
Pantbanken Östersund AB | Tel/Fax: 063 - 51 06 06 | Bankgiro: 402-6357 | Email: info@pantbankenostersund.se